Vanaf 20 Februari 2014 is het niet meer mogelijk om documenten te vinden of te plaatsen op de Marktplaatsmbo.

De documenten die op de Marktplaatsmbo stonden kunt u wellicht terugvinden op een ander digitaal platform dat door de MBO-Raad (www.mboraad.nl) wordt ingericht.

De documenten die betrekking hebben op taal en rekenen zijn terug te vinden op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenen.nl).